Anında Etkili Aşk Duası

Hayatta içimizi en çok acıtan şey sevgidir aslında. İnsanlar her türlü maddi konulara doyar da aşka sevgiye hiçbir zaman doyamaz, sevgiye her zaman açtır. Hele ki birde aşk sevgi acısı varsa işte o zaman ki duyduğumuz acının tarifi yoktur sanırsam. Allah büyük acılar vermesin elbette kimseye, daha fazlasıyla sınamasın lakin sizlerle anında etkili aşk dualarından bir tanesini paylaşmak isteriz.

Bismillahirrahmanirrahıym
‘’Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti.’’

Bunu 21 gün okumak suretiyle günlük 51 adet okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu aşk duası çoğu kişi tarafından denenmiş ve mutlu sona ulaşılmıştır.Herhangi bir ayın ilk Perşembe gecesinden başlayarak belirli bir saat takibinde tekrar ettiğinizde anında sevgilinizin, eşinizin size olan aşkının fazlalaştığını göreceksinizdir.