Hoşgeldin, Ziyaretçi! [ Giriş Yap

Premium WordPress Themes - AppThemes

About admin

 • Üyelik Başlangıcı: 29 Ekim 2018

Tanıtım:

Üzgünüz,Herhangi bir ilan bulunamadı.

Ya Melik İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 7 Mart 2019

Ya Melik (c.c.)

El-Melik (c.c.) Esmasının Anlamı : Bütün kâinatın tek ve mutlak, hakiki sahibi, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan.

Fazilet ve esrarı, faydaları :
* Ruh ve sinir hastaları, her gün 90 kere ” Ya Melîk, Ya Kuddûs celle celâlühû ” zikrine devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulurlar.

Ruh ve sinir hastalıklarına iyi gelir.

Bereket ve rızık bolluğu, borçların ödenmesi ve zenginlik için okunursa faydası görülür.

Kişi her türlü darlıktan ve dertlerinden kurtulur.

Haklı davasında kazanmak isteyenler okumalıdır.

Kötülüklerden ve belalardan kurtulurlar.

Ya Melik (c.c.) Vefkinin Etkileri

 1. Ya Melik vefkini usulüne uygun olarak yazan, üzerinde taşıyan ve okuyan kişiye herkes hürmet ve saygı gösterir.
 2. Zorbalar bu ism-i şerifi okuyana başkaldıramaz
 3. Bu ism-i şerifi okuyan kişi karada ve denizde her türlü belalardan korunur
 4. Çok mal ve mülke sahip olunur
 5. Kişinin şeref ve itibarı artar
 6. Sözü geçen ve her yerde aranan biri olur

Ya melik vefki misk, amber, safran, yağmur suyu, gül suyu ve benzeri bazı özel malzemelerle yazıldığında bizinillah etkisi görülür.


127 total views, 0 today

El-Hâfid İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 6 Mart 2019

El-Hâfid (c.c.) Esmasının Anlamı : Kâfir ve facirleri alçaltan,azil eden, iman etmeyenleri mutsuz eden, varlıktan yokluğa, ilimden cehle, sıhhatten hastalığa döndüren demektir.

Fazilet ve faydaları :
* Hergün 1481 kere ” Ya Hâfid celle celâlühû ” zikrine devam edene herkes hürmet eder, hiç kimse kötülük etmez.

Herkes tarafından hürmet görür ve hiç kimse kötülük etmez.

Her türlü meşru isteği yerine gelir.

Düşmanın şerrinden korur.

Savaşta galip gelmesine ve zafer bulmaya vesile eder.

Ya Hafıd (c.c.) Vefkinin Etkileri

 1. Bu vefki şerifi üzerinde taşıyan ve her gün belirli sayıda ism-i şerifini okuyan kimse her zalim ve zorbayı zelil eder. Hiçbir kimse o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemez. Daima bir çekinme ve korku duygusu baş gösterir. İster istemez hürmet ve saygı gösterirler
 2. Bu ism-i şerifi okuyan kimse kısa zamanda düşmanını zararsız bir hale getirir. Zarar ve şerrinden Allah’ın izniyle kurtulur

110 total views, 0 today

Ya Kaviyy İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 6 Mart 2019

El-Kaviyy (c.c.) Esmasının Anlamı ;

Kayıtsız şartsız her şeye kadir olan, güç ve kuvveti sonsuz olan, kudreti sonsuz olan demektir.

Fazilet ve faydaları :

Her güçlüğe karşı koruma görevi yapar, sağlıklı kuvvetli yapar.

Dilek ve isteklerine karşı bir kişi okursa isteklerine nail olur.

Kalp ve ruh kuvveti artar.

Bedensel ve ruhsal kuvveti artırır.

Maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Kişinin ruhu güçlenir.

Kaza ve belalardan, hastalıklardan korur.

Yorgunluk hissini alır, bedensel kuvveti artırır.

Zalimin karşısında kuvvetli olabilmek için okunur.

Güçsüz olanlar, mazlumlar maksatlarına bi izn-i Hüdâ ulaşırlar.

Dünya ve ahirete ait dileklerine nail olurlar.

Ya Kaviyy ismi şerifinin uygun koşullarda misk, amber, gül suyu, yağmur suyu ve safran ile özel mürekkebi hazırlanarak buhur ile tütsülenirse Ya Kaviyy vefki oldukça tesiri yüksek şekilde çıkar.

153 total views, 0 today

Ya Vekil İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 5 Mart 2019

El-Vekîl (c.c.) Esmasının Anlamı : Mutlak ve hakiki vekil, Kullarının işlerini usulüyle kendisine bırakanların işlerini düzeltip yoluna koyan. Kendisine tevekkül edenlere yardım eden. Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan demektir.

Fazilet ve faydaları :


Başlanılan bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için : 
El-Vekil ismi şerifi çekilirse sonunda başlarılarla sonuçlanır.

Rızık artması, herkes tarafından sevilmek için

Malına, canına zarar gelmeyen

Bolluk içinde yaşamaları, hayırlara vesile olmaları için


* 5 vakit namazdan sonra 66 kere ” Ya Vekîl celle celâlühû ” zikrine devam edenin her işi yolunda gider, rızkı artar, herkes tarafından sevilir.

Düşmana karşı okunduğunda galibiyetle sonuçlanır.

Her ne niyet ve dilek için okunursa istenilen sonuç elde edilir.

Rabbimden her türlü yardım için, kendisinin adını güzel şekilde anan herkesin arkasındadır. Herkesin yanındadır. Ya vekil ismi şerifi uygun şekillerde ebced hesabına uygun şekilde rakamsal değeri bulunur ve vefki şerifi hazırlanırsa hayırlı sonuçlar oluşur. Ya vekil vefki şerifi oldukça kuvvetli vefklerden biridir.

108 total views, 0 today

Ya Basıt İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 4 Mart 2019

Ya Basıt (c.c.)

Açan, genişleten, yayan anlamına gelmektedir.

El-Bâsıt (c.c.) Esmasının Anlamı : 

Dilediğinin maddi manevi rızkı açan, genişleten demektir.

Fazilet ve faydaları :.

Kalplere ferahlık verir, hikmet kapılarını açar.

Rızkı artar, unutkanlığı giderir.

Ruh hastalıklarına şifalı gelir.

Kalplerdeki korku ve endişeler gider.

Rızkı bollaşır.

Sıkıntıları biter, endişelerinden uzaklaşır.

Kalp gözü açılır ve itibarı artar.

Herhangi birşeyden korkanlar, şiddetli üzüntü ve kederde olanlar için bire bir derman gibidir.

Kişilerde sevinç ve mutluluk yaşamaya vesile eder.

Rızkı bollaşır, cazibe sahibi olurlar, dini bütün hayatlarına ferahlık gelir.

Gizlilikleri örtmeye çalışır.

Hakka en yakın kul olmaya vesile eder.

Ya Basıt (c.c.) Vefkinin Etkileri

 1. Bu ism-i şerifi her gün sabah namazlarından sonra belirli sayıda okumayı adet edinen kimsenin rızkı bol ve geçimi rahat, ferah ve neşesi daim olur
 2. Herkes tarafından sevilir. Bütün kapılar kendisine açılır. İşleri fevkalade genişler. Muhiti büyür. Mal ve parasının bereketi artar
 3. Ruh hastaları şifa bulur
 4. Bu ism-i şerifi ve vefkini üzerinde taşıyan ve okuyan kimse bekarsa kısa zamanda hayırlı ve mesut bir izdivaç yapar. Mal ve mülkü çoğalır. Kısmetli ve uğurlu bir evlada nail olur

134 total views, 0 today

Ya Selam İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 4 Mart 2019

Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan ve müteessir olmayan. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, kullarına selam etmek lütuf ve kereminde bulunan demektir.

Ya Selam zikrini okuyan bir kimse her türlü felaketten uzak durur. Suda boğulmaktan, yıldırım çarpmasından, ateşte yanmaktan muhafaza olur. Her türlü bela ve afetten uzak korunur.

Ya selam zikrini okuyan bir kimse istek ve arzularına tam anlamıyla kavuşur. Maksadına nail olur.

Bir hastaya okunması halinde hasta şifa bulur. Ya Selam esmasına devam eden bir kimse kalbi selime kavuşur.

Ya Selam (c.c.) Vefkinin Etkileri

1-    Bu ism-i şerifi zikredenleri Cenab-ı Hak görünür, görünmez her türlü belalardan, ateş ve suyun zararlarından korur

2-    Zalimlerden fenalık gelmez

3-    Her türlü muvaffakiyet kapıları açılır

4-    Bekar kadınlar bütün hayatı boyunca kendini mesut edecek bir eşle evlenir

5-    Ruhi hastalıklarda oldukça etkilidir

6-    Ya Selam vefkiyle ism-i şerifi okuyan kişi bir hafta zarfında muradına erer

7-    Her zaman ve her surette selamette olur

110 total views, 0 today

Ya Kabıd İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 3 Mart 2019

Ya Kabıd (c.c.)

El-Kabid (c.c.) Esmasının Anlamı

 Rızkını daraltan, sıkan anlamına gelmektedir. Bu ism-i azam Azrail Aleyhisselam’ ın tesbihidir.

Fazilet ve faydaları :

Herkesin gözünde eşsiz ve büyük görünür.

Üzerinden her türlü sıkıntı ve darlık kalkar.

Düşmanlarına karşı güçlü görünür ve düşmanları korkar, kötülük yapamazlar.

Ya Kabıd (c.c.) Vefkinin Etkileri

 1. Bu ism-i şerifin vefki üzerinde olduğu zaman her gece belirli sayıda okuma yapan kimseye hiçbir zalim ve cebbar zulüm edemez. Dikkatle yüzüne, gözüne dahi bakamaz
 2. Zulüm eden ve bunda ısrar eden, ıslah olmayan kişi için etkili bir zikirdir. Ama tekrar hatırlatmakta faydası olduğunu düşündüğümüz şu ki, beddua ve kahır iki tarafı da keskin kılıca benzer!
 3. Bu vefki şerifi Cumartesi günü Güneş doğarken yazıp üzerine belirli sayıda okuyup üzerinde taşıyan kimseye karşı halkın aleyhinde konuşması durur. Kimse arkasından dedikodu yapamaz.
 4. Zalimin şerrinden kurtulmak isteyen kimse Salı geceleri besmele-i şerif ve belirli sayıda Fatiha Suresini okuduktan sonra Ya Kabıd hallisnı min şerri filan amin” diye belirli sayıda okunursa Cenab-ı Hak okuyan kimseyi o zalimin şerrinden kurtarır

129 total views, 0 today

Ya Melik İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 3 Mart 2019

Ya Melik (c.c.)

Bütün kainatın sahibi ve mutlak surette hükümdarı, maliki anlamına gelmektedir.

Ya Melik esmasını zikreden kişi Her türlü kötülüklerden, kazadan, beladan emin olur. İş yerinde kazancı bereketi artar. Sinir ve ruh hastalarına en az 90 gün okutmak kaydıyla bizinillah şifa verir. Ve daha bir çok fayydası olan El Melik esması her dua ve her esmada olduğu gibi inanılmaz sırlarla dolu bir İsmi Şerifidir. Ya Melik vefki misk, amber ve safran ile yazılıp taşındığı takdirde kişilerde Allah’ın yüce adları dolayısıyla kişi feraha çıkar.

Ya Melik (c.c.) Vefkinin Etkileri

1-    Ya Melik vefkini usulüne uygun olarak yazan, üzerinde taşıyan ve okuyan kişiye herkes hürmet ve saygı gösterir.

2-    Zorbalar bu ism-i şerifi okuyana başkaldıramaz

3-    Bu ism-i şerifi okuyan kişi karada ve denizde her türlü belalardan korunur

4-    Çok mal ve mülke sahip olunur

5-    Kişinin şeref ve itibarı artar

6-    Sözü geçen ve her yerde aranan biri olur

269 total views, 0 today

Ya Kuddüs İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 2 Mart 2019

Ya Kuddus (c.c.)

Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü noksanlardan çok uzak ve pek temiz, temizlenmek demektir.

Ya kuddus zikrini okuyan kimsenin kötü huyları ortadan kalkar.

Allah’a yakınlaştırır, maneviyatı artar, gizli sırları açığa çıkmaz, her yerde adından övgüyle bahsedilir.

El Kuddüs esmasını zikreden kişi bedensel ve ruhsal temizlenir,her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan,kusurda temizlenir,nuranilik kazanır.

Özellikle Cuma geceleri okunmasında oldukça faydalıdır.Mesela korku ve evhamdan,nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar. Manevi koruma altına girer. Kem gözlerden uzak durur.

Ya Kuddüs ism,i vefki ile ilgili olarak ;

Ya Kuddus (c.c.) Vefkinin Etkileri

1-    Okuyan kişinin ahlakı güzelleşir

2-    Kalpler nurla dolar

3-    Evham ve korkulardan kurtulur

4-    Cenab-ı Hak, eşine, çocuklarına, ailesine karşı kötü davranan insanların fenalıklarını yok eder ve iyi ahlakla huylandırır

5-    İçki, zina ve kumara düşkün insanlar bu ism-i şerifin vefkiyle suya üfleyip içerse kısa zamanda bu kötü huylarından kurtulur ve bunlardan nefret eder.

6-    Bu ism-i şerifi zikreden kişinin yüzünde nur ve sevimlilik olur

7-    Altıncı his kuvvetlenir

8-    Kalpler üzerinde tesiri kuvvetlenir ve artar

124 total views, 0 today

Ya Hakk İsmi Şerifinin Hikmeti

Aşk Duaları 1 Mart 2019

El-Hakk (c.c.) Esmasının Anlamı : Varlığı ve ilahlığı inkâr edilemeyen, gerçekten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı izhar eden, daima sabit, ezeli ve ebedi olarak var olan demektir.

Fazilet ve faydaları :

Her kötülükten kurtulmak için ; ” Ya Hakk celle celâlühû ” ism-i şerifini günde belirli şekillerde okuyanın akibeti parlak olur ve her kötülükten korunur.

Hastalıkların şifası için ; 5 vakit namazdan sonra 111 kere ” Ya Hakk celle celâlühû ” zikrine devam eden her işinde başarılı olur, hasta ise şifa bularak iyileşir.*Temiz bir kağıt üzerine yazıp ;

Ve emmâ mâ yenfeun nâse fe yemküsü fil ard.

 Ayet-i kerimesini yazıp üzerine de 11664 adet “Yâ Hakk” ism-i şerifini zikredip üzerinde taşıyan kimse memuriyetinden katiyyen azil edilemez, çıkartılmaz. Kendi istediği yerde istediği zamana kadar kaydı hayat şartı ile kalır. Tüccar ise işleri fevkalade büyür ve genişler. Kazancı artar ve iflastan katiyyen emin olur.

Bir işte başarılı olmak için ; Ya hakk esmasını düzenli şekillerde düzenli sayıda çeken bir kimse her girdiği işte Allah’ın izniyle başarılı olur.

Batıla ve haksızlığa karşı ; haksız davranmamak ve haksızlığa uğramamak için El Hakk esmasını çeken bir kimse bâtıla, haksızlığa buğzu adavet gösterir.

Ya hakk ismi vefki şerifi ; Kare şeklindeki bir kağıdın dört köşesine, “el-Hakku” ismi şerifi yazılır ve seher vakti avucun içine alınarak, ellerin içi semaya kaldırılıp dua edilirse Cenabı Hakk duasını kabul edip bütün işlerinde ona yardım eder, dualarına icabet eder.

Ya Hakk ismi vefki miski amber, gül suyu, yağmur suyu, safran ile karışımından hazırlanan özel mürekkeple yazılmalı ve buhur ile usulüne uygun tütsülenmelidir.

128 total views, 0 today

Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6